Default image

Zelf aan de slag rondom uw woning

U wilt prettig wonen. U wilt zich thuis voelen in een woning die perfect bij u past. Dat begrijpen wij. Zijn er zaken die u graag anders ziet aan uw woning? Dan geven wij u graag de mogelijkheid om bij uw woning een garage, berging, overkapping of carport aan te brengen. Hier leest u hoe u toestemming kunt krijgen. En of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 

 

Van wie heeft u toestemming nodig?

Als u een bouwwerk bij uw woning wilt plaatsen, vraagt u in alle gevallen toestemming aan de Stichting Woningbouw Achtkarspelen. U kunt uw plannen kenbaar maken middels de e-mail info@swa.frl of een brief. In een aantal gevallen heeft u ook toestemming nodig van de gemeente middels een omgevingsvergunning.

 

Omgevingsvergunning

Via omgevingsloket.nl kunt u een vergunningencheck uitvoeren of u een omgevingsvergunning en dus toestemming van de gemeente nodig heeft. Ook kunt u via dezelfde site een omgevingsvergunning aanvragen.

 

Procedure SWA

Om het voor u als huurder gemakkelijk te maken kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een toestemming. Dat doen we volgens de onderstaande procedure.

 

 1. U legt uw bouwplannen voor aan SWA
 2. U kunt via www.omgevingsloket.nl, controleren of er een omgevingsvergunning nodig is. U deelt de uitkomst met ons.
 3. Is er géén omgevingsvergunning nodig, dan kunt u verder gaan met het uitwerken van de tekeningen.

( zie: A. Wat moet u doen als u géén omgevingsvergunning nodig heeft?).

 1. Is er wél een omgevingsvergunning nodig, dan dienst u deze aan te vragen via www.omgevingsloket.nl

(zie: B. Wat moet u doen als u een omgevingsvergunning nodig heeft?)

A.     Wat moet u doen als u géén omgevingsvergunning nodig heeft?

We hebben een aantal tekeningen nodig om u toestemming voor uw aanvraag te verlenen. Hiervoor kunt u de bijgevoegde set met gerasterd tekenpapier op A4 formaat gebruiken om de tekeningen uit te werken. Nadat u de tekeningen heeft ingeleverd kunnen wij de bouwplannen toetsen. Na een toets kunnen wij u toestemming geven om uw bouwplannen te realiseren. Houdt er ook rekening mee dat wij na een toets de bouwplannen kunnen afkeuren.

 

Welke tekeningen hebben wij nodig?

Tekening nr. 1         Situatietekening, uw woning met het nieuwe bouwwerk, tegelpaden en alle erfafscheidingen.

Tekening nr. 2         Plattegrond, met complete maatvoering, hemelwaterafvoeren en rioleringen.

Tekening nr. 3         Vooraanzicht, met hoogtes en beweegrichting van deuren en ramen.

Tekening nr. 4         Linker zijaanzicht, met hoogtes en beweegrichting van deuren en ramen.

Tekening nr. 5         Achteraanzicht, met hoogtes en beweegrichting van deuren en ramen.

Tekening nr. 6         Rechter zijaanzicht, met hoogtes en beweegrichting van deuren en ramen.

Tekening nr. 7         Doorsnede, met constructies van vloer, wand, dak en fundering.

Tekening nr. 8         Principedetail van de fundering en de goot.

Tekening nr. 9         Overzicht materiaal en kleurgebruik.

B.      Wat moet u doen als u een omgevingsvergunning nodig heeft?

U vraagt de omgevingsvergunning aan via omgevingsloket.nl en vult de aanvraag in. U heeft hiervoor wel een DigiD inlogcode nodig. De digitale tekeningen voegt u als PDF-bestand toe. Nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, mailt u de aanvraag en de tekeningen naar ons. Nadat de omgevingsvergunning is verleend en u heeft voldaan aan de administratieve kosten dan kunnen wij u definitief toestemming geven om te bouwen. U bent overigens zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tekeningen.

 

Wat moet u op de tekeningen aangeven?

 • Situatietekening van het perceel waarop de plaats van het bouwwerk staat aangegeven (minimaal schaal 1:100)
 • Alle gevelaanzichten van het bouwwerk (minimaal schaal 1:100)
 • Plattegrond van het bouwwerk (minimaal schaal 1:100)
 • Langs- en dwarsdoorsnede van het bouwwerk (minimaal schaal 1:100)
 • Een complete maatvoering van het bouwwerk zoals de hoogtes ten opzichte het peil van de bestaande woning, deuren raamopeningen, enzovoort. (minimaal schaal 1:100)
 • Constructies van vloeren, wanden, dak, rioleringen, hemelwaterafvoer en funderingen (minimaal schaal 1:100)
 • Bewegingsrichtingen van deuren en ramen
 • Plaats van de tegelpaden en erfafscheidingen (minimaal schaal 1:100)
 • Spelregels van de SWA

 

Wat zijn onze spelregels?

Wij hebben een aantal spelregels opgesteld. Volg deze spelregels op. Zo voorkomt u dat wij bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Welke spelregels dat zijn, leest u hieronder.

 

 • Stel uw buren op de hoogte van uw bouwplannen, zeker als u op de erfscheiding wilt bouwen.
 • Houdt u er rekening mee dat u afdoende afvoer op de bestaande of nieuwe riolering maakt.
 • Wij verwachten dat gemeenschappelijke (voet)paden in stand blijven.
 • Het onderhoud van het gebouwde blijft voor uw rekening.
 • Het is in uw en in ons belang dat u het gebouwde keurig afwerkt en onderhoudt.
 • Houdt u er bij een eventuele verhuizing rekening mee dat u géén invloed kunt uitoefenen op de toewijzing van de woning aan een andere huurder?
 • Wij verwachten bij een eventuele verhuizing dat een volgende huurder geen nadeel ondervindt. Tussen u en de volgende huurder maakt u een afspraak of het bouwwerk kan blijven staan, of dat u het moet afbreken.
 • Bij eventuele afbraak zorgt u ervoor dat u de woning en het erf volledig en in goede staat herstelt.
 • Bij schade aan de woning die veroorzaakt is door de bouw van het bouwwerk, repareert u de schade.
 • U zorgt ervoor dat omwonenden tijdens de bouw geen overlast ondervinden van uw werkzaamheden.
 • Wij staan géén betonvloer en betonfundering toe in het nieuw te bouwen bijgebouw.
 • U zorgt zelf voor de verzekering van het object (opstalverzekering).
 • Wij verwachten van u dat ons personeel en onze aannemers altijd de mogelijkheid heeft om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan daken, gevels, goten, kozijnen en dergelijke van de woning. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van steigers en ladders.
 • Verder verwachten wij van u dat u voldoet aan alle eisen die de gemeente in het kader van het Bouwbesluit en omgevingswet aan de bouw en het gebruik van het gebouwde verbindt.
 • Het is niet toegestaan om asbesthoudende materialen of asbest gelijkende materialen toe te passen (géén golfplaten).
 • Wij adviseren u ook om alle aanwijzingen van onze technische dienst op te volgen.
 • Het bouwwerk zal op geen enkele wijze SWA verplichten tot overname, onderhoud of vergoeding in wat voor vorm dan ook.

 

Moet u nog administratiekosten betalen?

Jazeker, voor een bouwaanvraag rekenen wij administratiekosten. Dit is een eenmalig bedrag van € 25,-.

 

Overige informatie

Informatie over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen enzovoorts kunt u vinden op de volgende websites:

omgevingsloket.nl

rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-een-omgevingsvergunning-aanvragen

achtkarspelen.nl/bouwen-en-wonen

ruimtelijkeplannen.nl