Default image

ANBI

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de belastingdienst St. Woningbouw Achtkarspelen aangemerkt als een ANBI organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vindt u informatie met betrekking tot onze ANBI status.

Statutaire naam: Stichting Woningbouw Achtkarspelen
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 001949160

Op onze contactpagina staat het bezoek- en postadres.

Lees voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan het ondernemingsplan “Wiis mei jim”.

De namen, (neven)functie en het rooster van aftreden van de raad van commissarissen vindt u op RvC en van de bestuurder in het jaarverslag 2022 en actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording leest u in ons jaarverslag.

Beloningsbeleid: De raad van commissarissen ontvangen een vergoeding die aansluit bij de goverancecode en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De hoogte van de vergoeding staat in ons jaarverslag. Het beloningsbeleid van de medewerkers sluit aan bij de CAO Woondiensten.

Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording leest u in ons jaarverslag.

Anbi Publicatieplicht Volkshuisvesting 2022 230508