Default image

Documenten

Statuten

Sociaal akkoord

Stakeholders

Maatschappelijke visitatie SWA

Prestatieafspraken

Privacyverklaring SWA

Reglement raad van commissarissen

Us Wente zomer 2022

Us Wente najaar 2022

Us Wente zomer 2023

Ondernemingsplan

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Stichting Woningbouw Achtkarspelen Integriteit

Klokkenluidersregeling

Algemenehuurvoorwaarden

Huuropzeggingsfomulier

Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken 2022

Prestatieafspraken 2023

Bewonersinformatie

Privacyverklaring