Default image

Documenten

Statuten

Sociaal akkoord

Stakeholders

Maatschappelijke visitatie SWA

verantwoording 02-07-2024

Prestatieafspraken

Privacyverklaring SWA

Reglement raad van commissarissen

Us Wente zomer 2024

Us Wente zomer 2023

Us Wente najaar 2023

Ondernemingsplan

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Stichting Woningbouw Achtkarspelen Integriteit

Klokkenluidersregeling

Algemenehuurvoorwaarden

Huuropzeggingsfomulier

Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken 2022

Prestatieafspraken 2023

Prestatieafspraken 2024

Bewonersinformatie

Privacyverklaring