Default image

Toelichting inschrijving huurwoning

Inschrijven voor een huurwoning?

Dat kan via het inschrijfformulier op deze website.

Hieronder lees je alles over de inschrijvingsprocedure.

  1. Ga naar de tab ‘verhuur’ en klik op ‘inschrijven’
  2. Nadat je via het inschrijfformulier kenbaar hebt gemaakt dat je een woning zoekt, sta je ingeschreven.
  3. Je krijgt een mail van ons waarmee je een account kunt aanmaken in Mijn SWA.
  4. In Mijn SWA lees je alles over de beschikbare woningen, hoe je kunt reageren en wanneer je weet of je de woning toegewezen hebt gekregen.
  5. Elke veertien dagen komen de beschikbare woningen op onze website. Ze blijven daar 5 dagen staan. Als je belangstelling hebt voor een (van de) of meer woningen, dan klik je op de knop “ik wil hier wonen”.
  6. Na de sluitingsdatum beoordeelt de woningtoewijzingscommissie welke woningzoekende de woning aangeboden krijgt. Deze commissie bestaat uit drie medewerkers van SWA (die beschikken over de specifieke informatie die nodig is voor het toewijzingsbeleid) en een onafhankelijke voorzitter. Deze commissie hanteert het woningtoewijzingsbeleid. In het kort komt dit beleid er op neer dat de volgende criteria in acht worden genomen: passend bij behoefte woningzoekende- passend aan regelgeving inzake inkomen en – inschrijvingsduur; – wettelijke/ contractuele urgenties/ voorrangsregels; – zittende huurders in bijv. herstructureringswijken, maar ook van andere corporaties; – goed huurderschap;  buurt en wijksamenstelling
  7. Als je de woning toegewezen hebt gekregen, ontvang je bericht van ons.
  8. Als je de woning weigert, ontvangt de eerstvolgende woningzoekende bericht van ons.
  9. Mocht je willen weten hoe de woning is toegewezen, kijk dan op de website onder ‘documenten’ naar ‘verantwoording toewijzing’.