Default image

Woning aanpassen

Wanneer u in uw woning iets wilt aanpassen, bijvoorbeeld een schoorsteenmantel of een tussenwand verwijderen, heeft u toestemming nodig van SWA. U kunt dit schriftelijk aanvragen. Wanneer u de aanvraag heeft ingeleverd, krijgt u een brief thuis gestuurd waarin de onderstaande spelregels staan vermeld. Het is de bedoeling dat u de brief voor akkoord getekend terugstuurt naar SWA.

Spelregels van de SWA

Wij adviseren u om de door ons gemaakte spelregels op te volgen. Hiermee voorkomt u dat wij bezwaar maken tegen uw verbouwingsplannen. Hieronder zijn ze voor u op een rijtje gezet.

  • Het onderhoud van het gebouwde blijft voor uw rekening.
  • Het is in uw en in ons belang dat het verbouwde onderdeel in uw woning keurig wordt afgewerkt en onderhouden.
  • Houd er bij een eventuele verhuizing rekening mee dat u géén invloed kunt uitoefenen op de toewijzing van de woning aan een andere huurder.
  • Een volgende huurder mag bij een eventuele verhuizing geen nadeel ondervinden van de verbouwing.
  • Bij schade aan de woning veroorzaakt door de bouw van het aangevraagde, repareert u de schade. U zorgt ervoor dat omwonenden tijdens de bouw geen overlast ondervinden van uw werkzaamheden.
  • U zorgt zelf voor verzekering van het object (opstalverzekering).
  • Ons personeel moet altijd de mogelijkheid houden om voorkomende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan kozijnen, elektrische installatie, ventilatie en dergelijke.
  • Wij adviseren u om alle aanwijzingen van onze technische dienst op te volgen.

Administratiekosten

Er zijn geen administratiekosten verbonden aan de aanvraag voor aanpassing van uw woning.