Default image

Huur betalen

Gemak dient de mens. Daaraan twijfelt niemand. Ook bij het betalen van de maandelijkse huur voor uw woning kan gekozen worden voor gemak. Ongeveer 70% van onze huurders hebben deze keuze al gemaakt. Zij hebben SWA gemachtigd hun huur automatisch te laten incasseren. Jammer genoeg doen 30% van onze huurders dat nog niet. Zij krijgen maandelijks een betaalverzoek toegezonden. Ook deze huurders roepen we op te genieten van het gemak van automatische betaling.

De gemakken van automatisch betalen zijn:

1. U vergeet nooit te betalen

U kunt nooit vergeten te betalen en voorkomt hiermee het ontstaan van een huurachterstand. De toestemming om het verschuldigde bedrag maandelijks van uw rekening af te schrijven wordt gegeven door middel van het invullen van een machtiging. De machtiging kan indien gewenst ook weer worden ingetrokken. De machtigingskaart kan telefonisch bij ons worden aangevraagd of worden afgehaald.

2. Vaste dag in de maand

Wanneer u ons machtigt, wordt de huur omstreeks de eerst dag van de maand afgeschreven. Het saldo op uw bank- of girorekening moet op dat moment wel toereikend te zijn. Als dit niet het geval is, wordt u alsnog verzocht om de huur van de betreffende maand aan ons over te maken.

3. Altijd het juiste bedrag

Het is natuurlijk ook mogelijk uw bank de opdracht te geven maandelijks de verschuldigde huur over te maken of via internetbankieren de huur periodiek over te maken. Door veranderingen van de huur bij een huuraanpassing, wijzigt de te incasseren huur. Deze wijzigingen dient u dan ook tijdig aan uw bank door te geven of door te voeren als u via internetbankieren betaalt. Wanneer u ons machtigt is dit niet nodig. Wij incasseren altijd het juiste bedrag, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Maak het uzelf gemakkelijk, bel en machtig ons om de huur automatisch van uw rekening af te laten schrijven. De afdeling administratie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 14.30 uur en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 0511-54 95 11.