Default image

Huurtoeslag

De belangrijkste regels zijn:

  • De huurtoeslagregeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst.
  • Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Het voorschot van de toeslag wordt gebaseerd op het verwachte inkomen van het jaar waarin de voorschotten worden ontvangen. De aanvrager moet dit inkomen zelf schatten. Wijzigingen in het inkomen dient u door te geven aan de belastingdienst.
  • De toeslag wordt uitbetaald in maandelijkse voorschotten.

Aanvragen huurtoeslag

Een aanvraagformulier kunt u opvragen en uitprinten op www.toeslagen.nl of opvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. De formulieren zijn helaas niet beschikbaar bij de SWA of andere verhuurders.

Invullen huurgegevens

Vraagt u gerust bij ons de gegevens van de kale huur en subsidiabele servicekosten op. In de praktijk blijkt dat er vaak verkeerde gegevens op de formulieren staan.

Uitbetaling

U krijgt maandelijks een bedrag op uw rekening gestort. U dient aan ons de volledige huur te betalen.

Wijziging gezinssamenstelling of verhuizing

Wijzigingen en verhuizingen moeten altijd worden doorgegeven aan de belastingdienst. Hiermee voorkomt u onterechte doorbetalingen en eventuele terugvorderingen.

Uiteraard kunt u voor vragen altijd bij onze afdeling administratie terecht.