Mededeling: door omstandigheden wordt het woningaanbod ditmaal op 8 februari gepubliceerd. Excuses voor het ongemak.
Default image

Contactraad

Sinds 1975 heeft Stichting Woningbouw Achtkarspelen een raad die bestaat uit twintig huurders, de Stichting Contactraad SWA. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en de vergaderfrequentie. De leden vergaderen zes keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn twee door de Contactraad voorgedragen leden van de raad van commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. Een aantal verplichte onderwerpen van bespreking zijn wettelijk vastgelegd.

District 1: Boelenslaan – Surhuisterveen – Surhuizum

De heer H. Benedictus, Verkerckstraat 2, 9231 HA Surhuisterveen
Mevr. W. Terpstra-Bekkema, Dr. van Kammenstraat 11A, 9231 EG Surhuisterveen
Mevr. A. Frankes-Visser, Oplizzer 22, 9231 MP Surhuisterveen
Mevr. G. de Vries, Stikker 7, 9231 MS Surhuisterveen
Mevr. B. Sonnema, Bloemkamp 18, 9231 BK Surhuisterveen

District 2: Buitenpost – Gerkesklooster

De heer J. Kootstra, Herbrandastraat 11D, 9285 NJ Buitenpost
De heer P. Pettinga Pr. Wassenberghstraat 14 9285 PS Buitenpost
Mevr. Y. Homan-Lubben Kruirad 7 9285 MT Buitenpost

District 3: Augustinusga – Drogeham – Harkema

Mevr. K. Alma-Veenstra Koetsekralen 55 9281 RS Harkema
De heer W.J. van der Heide Bosmastrjitte 11  9289 JD  Drogeham

District 4: Kootstertille – Twijzel – Twijzelerheide

Mevr. J. Douma-Hamstra W. Lodewijkstrjitte 40 9288 BL Kootstertille
De heer W. Beerda Casimirstrjitte 37 9285 BN Kootstertille
Mevr. M. Luiken Koarstmoas 5A  9231 NC  Surhuisterveen