Default image

Contactraad

Sinds 1975 heeft Stichting Woningbouw Achtkarspelen een raad die bestaat uit twintig huurders, de Stichting Contactraad SWA. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en de vergaderfrequentie. De leden vergaderen zes keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn twee door de Contactraad voorgedragen leden van de raad van commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. Een aantal verplichte onderwerpen van bespreking zijn wettelijk vastgelegd. Het bestuur van de Contactraad is bereikbaar onder telefoonnummer 06 45320498 of via het emailadres contactraad@swa.frl

 

 

District 1: Boelenslaan – Surhuisterveen – Surhuizum

Mevr. W. Terpstra-Bekkema
Mevr. A. Frankes-Visser
Mevr. G. de Vries

 

District 2: Buitenpost – Gerkesklooster

De heer J. Kootstra
Mevr. Y. Homan-Lubben

 

District 3: Augustinusga – Drogeham – Harkema

Mevr. K. Alma-Veenstra
De heer W.J. van der Heide

 

District 4: Kootstertille – Twijzel – Twijzelerheide

Mevr. J. Douma-Hamstra
De heer W. Beerda
Mevr. M. Luiken
De heer G. Lap