Default image

Documenten

Statuten

Sociaal akkoord

Stakeholders

Maatschappelijke visitatie Stichting Woningbouw Achtkarspelen

Prestatieafspraken

Privacyverklaring SWA

Reglement raad van commissarissen

Us-Wente-najaar-2020

Us Wente zomer 2021

Us Wente najaar 2021

Ondernemingsplan

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Stichting Woningbouw Achtkarspelen Integriteit

Klokkenluidersregeling

Algemenehuurvoorwaarden

Huuropzeggingsfomulier

Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken 2022

Bewonersinformatie

Privacyverklaring